Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Od 1 stycznia 2017 r. szykują się zmiany w ustawie o VAT. Będą one m. in. dotyczyły firm świadczących usługi budowlane. Jak czytamy w uzasadnieniu do zmian powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzane do przepisów ustawy o VAT, są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji). Zdaniem Ministerstwa Finansów to właśnie w branży budowlanej przedsiębiorcy bardzo często wystawiają tzw. puste faktury, czyli faktury, które nie potwierdzają rzeczywiście wykonanych usług, a rzekomemu nabywcy usługi dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. Żeby ukrócić ten proceder Ministerstwo postanowiło objąć usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych mają być nabywcy, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:

 1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 projektowanego załącznika nr 14 do ustawy o VAT,
 2. usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,
 3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca, na co wskazuje nowe brzmienie art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.

Szkolenie on-line: VAT W GASTRONOMII (25.11.2016)

vat0

Zapraszam Cię już dzisiaj na bezpłatne szkolenie VAT W GASTRONOMII realizowane we współpracy z portalem PortalFK.pl !

Stawki VAT stosowane w gastronomii są w ostatnim czasie przedmiotem licznych sporów z urzędami skarbowymi. Już dziś zadbaj aby właściwie stosować przepisy. Organy podatkowe podejmują czynności sprawdzające w odniesieniu do stosowania stawki 5% VAT na sprzedaż dań gotowych w placówkach gastronomicznych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady stosowania stawki 8% i 5% w usługach gastronomicznych i w zakresie dostawy dań gotowych, a także przedstawiona zostanie  możliwości odliczania VAT naliczonego od zakupionych usług gastronomicznych i cateringowych.

Biorąc udział w szkoleniu poznasz najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów dotyczące:
 1. sposobu opodatkowania:
  • usług gastronomicznych podatkiem VAT,
  • dostawy towarów w postaci dań gotowych,
  • zestawów dań,
 2. prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług:
  • gastronomicznych i cateringowych,
  • kompleksowych w skład których wchodzą również usługi gastronomiczne.

Upewnisz się ponadto:

 • czy napiwki w restauracjach powinny być wliczane do podstawy opodatkowania VAT,
 • kiedy placówki gastronomiczne mają obowiązek stosowania kas fiskalnych.
 Zapisz się na BEZPŁATNE WARSZTATY

Z A P R A S Z A M Y !!!

Szkolenie realizowane w oparciu o współpracę z:

PK-logo-2015

Moment wystawienia FV a obowiązek podatkowy VAT w usługach budowlanych

Dziś wpis nietypowy bo w postaci nagrania wideo. Zapraszamy do oglądania, komentowania i zadawania kolejnych pytań. Więcej przydatnych informacji dotyczących opodatkowania usług budowlanych podatkiem VAT znajdą Państwo tutaj.