Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Poniżej przedstawiam w telegraficznym skrócie najważniejsze zmiany obowiązujące od stycznia 2017 roku, które mogą być istotne z punktu widzenia prowadzenia działności gospodarczej:
1.       Odwrotne obciążenie na usługi budowlane
Od dnia 1 stycznia dla znacznej części usług budowlanych stosowany będzie mechanizm odwrotnego obciążenia. Będziemy go stosować jeżeli:
a) usługodawcą jest podatnik VAT czynny;
b) usługobiorcą jest podatnik VAT czynny;
c) usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).
Zmiana dotyczy usług, których wykaz przesyłam w załączniku.

2.       Obowiązek płatności za FV za pośrednictwem wyciągu bankowego
Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Jeżeli płatność zostanie dokonana kasą to w momencie zapłaty będzie konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania lub w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody.
Powyższe dotyczy transakcji powyżej 15.000 zł.

3.   JPK – jednolite pliki kontrolne
Od stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy mają obowiązek wysyłania do Urzędu Skarbowego jednolitego pliku kontrolnego zawierającego rejestr sprzedaży i zakupu VAT – JPK_VAT.
Mały przedsiębiorca to taki który w jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniał mniej niż 50 a więcej niż 9 pracowników a roczny dochód wyniósł powyżej 2 mln euro i nie przekroczył 10 mln euro.
Średni przedsiębiorca to taki który w jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniał miej niż 250 pracowników i nie osiągnął rocznego obrotu ze sprzedaży 50 mln euro.

4.   CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.
Od stycznia 2017roku dla małych przedsiębiorców stawka podatku dochodowego wyniesie 15%.

5.   Ryczałt
Od stycznia 2017 roku został podniesiony próg przychodów dla przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem zryczałtowanym. Wynosi on 250 tyś euro dla przedsiębiorcy który w 2016 roku nie przekroczył tej kwoty.

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Od 1 stycznia 2017 r. szykują się zmiany w ustawie o VAT. Będą one m. in. dotyczyły firm świadczących usługi budowlane. Jak czytamy w uzasadnieniu do zmian powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzane do przepisów ustawy o VAT, są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji). Zdaniem Ministerstwa Finansów to właśnie w branży budowlanej przedsiębiorcy bardzo często wystawiają tzw. puste faktury, czyli faktury, które nie potwierdzają rzeczywiście wykonanych usług, a rzekomemu nabywcy usługi dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. Żeby ukrócić ten proceder Ministerstwo postanowiło objąć usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych mają być nabywcy, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:

  1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 projektowanego załącznika nr 14 do ustawy o VAT,
  2. usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,
  3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca, na co wskazuje nowe brzmienie art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.